Nový školní řád

Ředitelka mateřské školy vydává nový školní řád s platností od 19.2. 2018. ŠŘ je přístupný v šatnách tříd a na webových stránkách. Žádáme zákonné zástupce o jeho přečtení.  

Šťastný a úspěšný nový rok 2018

Kolektiv mateřské školy Sluníčko Vám přeje mnoho zdraví, lásky, úspěchů a radostných okamžiků v novém roce 2018. Děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci.

Hláskař - začínáme

Otevíráme kroužek logopedické prevence. Bližší informace v sekci Zájmové kroužky a v šatnách tříd.

Odhlašování dětí

Odhlášení dětí s povinným předškolním vzděláváním

Začátek školního roku 2017/2018

 Školní rok 2017/2018 začíná 04.09.2017. Těšíme se na stávají i nově příchozí děti.