Poděkování rodičům

Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci. Přejeme všem klidnou a vydařenou dovolenou. Budeme se těšit v novém školním roce.

Sobotní výlet s rodiči 26.5.

Bližší informace k odjezdu a programu dostanou nahlášení účastníci v týdnu před odjezdem.

Poděkování

Všem rodičům, kteří se mohli zúčastnit sobotní brigády moc děkujeme. Zahrada dostala nový vzhled a bude atraktivním místem pro aktivní odpočinek dětí. Těšíme se na další spolupráci. 

Sluníčkový šlapáček

Sobotní výlet se Sluníčkem 26.5. Zájemci se nahlásí ve svých třídách.

Jarní brigáda na školní zahradě

Prosíme rodiče o spolupráci při úpravě školní zahrady dne 14.4. od 9:00 hod. Bližší informace obdržíte od třídních učitelek. Pokud můžete přijít, nahlaste účast ve třídě. Děkujeme.

Nový školní řád

Ředitelka mateřské školy vydává nový školní řád s platností od 19.2. 2018. ŠŘ je přístupný v šatnách tříd a na webových stránkách. Žádáme zákonné zástupce o jeho přečtení.  

Šťastný a úspěšný nový rok 2018

Kolektiv mateřské školy Sluníčko Vám přeje mnoho zdraví, lásky, úspěchů a radostných okamžiků v novém roce 2018. Děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci.

Hláskař - začínáme

Otevíráme kroužek logopedické prevence. Bližší informace v sekci Zájmové kroužky a v šatnách tříd.

Odhlašování dětí

Odhlášení dětí s povinným předškolním vzděláváním

Začátek školního roku 2017/2018

 Školní rok 2017/2018 začíná 04.09.2017. Těšíme se na stávají i nově příchozí děti.