Spolek rodičů pracuje jako rada školy, přispívá na školní aktivity a pracuje ve společném zájmu rodičů a učitelů o děti. Je též pořadatelem zájezdů rodičů a dětí. Organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Členem Spolku rodičů se může stát každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Členství ve Spolku je dobrovolné.
  • Schůzka výboru Spolku rodičů se koná pravidelně 1x za dva měsíce.
  • Termín schůzky výboru:
  • Zprávy z jednání a termín další schůzky jsou vyvěšeny ve vestibulech MŠ.
  • Příspěvek na rok 2017/2018:
    Účet Spolku rodičů: 11232181/0100, všichni rodiče obdrží vkladový předpis

Výbor Sboru rodičů

Předseda Mgr. Andrea Boučková, MBA
Místopředseda Ing. Radka Picková
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Mgr. Hovorková Hana
Svobodová Monika
Křížek Petr

Bc.Dalecká Marie

Szaboóvá Jana

Antonínová Michaela, DiS.

Pokorná  Adéla

MUDr. Pohanková Dagmar
Pacola Milan