Nad rámec vlastního programu nabízíme v naší mateřské škole další odpolední činnosti:

thumb

Zumba

Kroužek Zumba (vhodné pro dívky i chlapce).

Čtvrtek: 15:15 - 16:00 hod.

Zahájení: 5.10. žlutá třída

Odborné vedení: Olga Šimonová (FITPRO-MB Anna Červínková)

Zumba je jednou z nejzábavnějších forem tance. V průběhu roku jsou hravou a přirozenou formou rozvíjeny pohybové schopnosti a dovednosti, muzikálnost, vnímání hudby a správné držení těla.

thumb

Tanečky

Letošní školní rok budou navštěvovat kroužek holčičky předškolního věku, které již kroužek navštěvovaly loňský školní rok a mají zájem pokračovat (ogranizační důvod). V případě volných míst doplníme jinými zájemci z druhého ročníku.

Úterý: 15:00 - 15:45 hod.

Zahájení: 12.9. modrá třída

Odborné vedení: učitelka ZUŠ Mgr. Zuzana Horynová

Taneční průprava je zaměřena na cílený rozvoj pohybových dovedností a schopností dítěte, správné držení těla. Děti se učí určitému řádu, respektu, sebejistotě a radosti z vlastního úspěchu, důvěře v sebe i druhé, zodpovědnosti. 

thumb

Hláskař

Kroužek Hláskař je zaměřen na logopedickou prevenci. 

Odborné vedení: Eva Ederová

Lekce trvá 30 min. 

Kroužek k rozvoji jazykových dovedností, vyjadřování, dechová cvičení, sluchové hry, práce s hláskou.