Brigáda bude trvat cca 3 hodiny, poté je možné opéct si vuřty u ohně na školní zahradě.