Velké poděkování patří paní Pickové za odborné vedení a rozdělení práce, panu Meisnerovi za přípravu ohně a panu Kabrnovi za zajištění kontejneru zdarma pro odvoz bio odpadu.