Začínáme od 24.09. Platba a bližší informace ve třídě, na nástěnce v šatně tříd nebo na webu v záložce "zájmové kroužky".

Tanečky - 11 lekcí

Florbálek - 11 lekcí

Hláskař - 10 lekcí

Zumba - 11 lekcí