Provoz MŠ: 6.30 - 16.30 hodin
Úřední hodiny ředitelky: úterý 15.00 - 16.00 hodin (mimo dnů školních prázdniny a akcí školy)
Odhlašování obědů: e-mailem na stravne.ms@seznam.cz nebo tel.326 723 224 (6:30 - 7:00 hod. na daný den, 6:30 - 14:00 hod. na ostatní dny)

Školní rok 2017/2018 začíná 04.09.2017.

Školné pro školní rok 2017/2018 zůstává od loňského roku na stanovené částce 400,- Kč.
Od 01.09.2017 nehradí vzdělávání děti, které navštěvují třetí ročník a děti navštěvující třetí ročník podruhé (s odkladem školní docházky).

Třídní schůzky pro všechny rodiče - informační
Plánování školního roku 2017 -2018, ŠVP, roční plán, podpisy dokumentů.

Červená a žlutá třída:  25.9.2017
Zelená a modrá třída:  26.9.2017

Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí -  školní zralost a připravenost
(ukázka práce s dětmi a beseda s učitelkou ZŠ) - únor 2018

Zelená a žlutá třída: 14.2.2018
Červená a modrá třída: 5.2.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019 
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu, vyplněnou žádost + potvrzení o očkování od lékaře (ke stažení v záložce "Dokumenty - Zápis do MŠ" nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky v úředních hodinách)

Kritéria pro přijetí: viz záložka Dokumenty "Zápis do MŠ 2018/2019"

Den zápisu - 2.5. 2018 13:00 - 16:30hod.
 

Odlašování dětí s povinným předškolním vzděláváním

Prosíme rodiče, aby při omlouvání dítěte preferovali omluvu emailem na stravne.ms@seznam.cz nebo ústně třídní učitelce.

Přerušen provoz MŠ v době školních letních prázdnin: od 9. 7. do 24.8.2018

Zpracováváme osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje předáváme pouze orgánům veřejné moci.