Termíny uvedených akcí se mohou změnit.
Rodiče sledujte nástěnky tříd, zde jsou prováděny okamžité změny, upřednostňovány časy, požadavky.

Září
22.9. plavecký výcvik - předškolní děti (pátek)
25.9. "Evelínko, pomáhej přírodě" - ekologické představení v MŠ (9:00 hod.)
Říjen
6.10.- 20.10. plavecký výcvik (pátek)
9.10. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
16.10. "Podzimní spižírna" - výukový program Zahrada DDM (předškolní děti) 8:00 hod.odjezd z MŠ
18.10. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
19.10. vyšetření zraku v MŠ 
23.10. plavecký výcvik (pondělí)
24.10 keramická dílna 5.ZŠ - červená a zelená třída (8:30 hod. odjezd z MŠ)
25.10. keramická dílna 5.ZŠ - modrá a žlutá třída (8:30 hod. odjezd z MŠ)
Listopad
1.11. "Tučňákův výlet" - divadelní představení v MŠ (9:00 hod.)

3.11.-10.11.,13.11.

plavecký výcvik (pátek a pondělí)
9.11. Martinská slavnost v MŠ
14.11. Fotografování v MŠ (8:00 hod.)
21.11. projektový den Cesta potravin -žlutá třída
27.11. Beseda s PaedDr. Ivou Svárovskou od 15:30 hod., červená třída
30.11. Vánoční jarmark 5.ZŠ - akce pro předškolní děti, odjezd v 9:00 hod.
Prosinec
6.12. Mikulášská besídka s rodiči    15:15 hod.
11.12. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
18.12. Vánoční oslava v MŠ - setkání tříd
19.12. "O Ježíškovi" - divadelní představení v MŠ (10:30 hod.)
Leden                                                            
10.1. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
18.1. "Jak vyzrát na bacily" - divadelní představení v MŠ (9:00 hod.)
24.1. "Přijede k nám návštěva" - interaktivní pořad dvojice Standa a Vanda (pořad k projektu Cesta potravin pro všechny děti) (9:00 hod.)
25.1. Trampolíny - červená a zelená třída
Únor
1.2. Trampolíny - modrá a žlutá třída
5.2. Ukázka práce s předškolními dětmi, beseda s učitelkou ZŠ (15:00 - 17:00hod.) MODRÁ A ČERVENÁ TŘ.
8.2. Trampolíny - červená a zelená třída
12.2. Divadelní představení v DK v 9:45 hod. odjezd z MŠ
14.2. Ukázka práce s předškolními dětmi, beseda s učitelkou ZŠ (15:00 - 17:00hod.) ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘ.
15.2. Trampolíny - modrá a žlutá třída
16.2.

"Veselé vaření" - divadelní představení v MŠ (9:00 hod.)

22.2. Trampolíny - červená a zelená třída
23.2. Karneval v MŠ
26.2. Návštěva první třídy na 7.ZŠ (9:00 - 10:00) ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI ŽÁKŮ
27.2. Návštěva první třídy na 7.ZŠ (9:00 - 10:00) ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI ŽÁKŮ
Březen
1.3. Trampolíny - modrá a žlutá třída
14.3.  Filmové klapky ve Škoda muzeu - předškolní děti
15.3. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
15.3. Trampolíny - červená a zelená třída
20.3. "Jak medvědi vařili" - divadelní představení v MŠ (9:00 hod.)
21.3. Policie v MŠ - výukový program
22.3. Trampolíny - modrá a žlutá třída
21.3. - 28.3. Velikonoční projektové dny
27.3. Návštěva 1. třídy 7.ZŠ ŽLUTÁ + ČERVENÁ TŘ.
28.3. Návštěva 1. třídy 7.ZŠ MODRÁ + ZELENÁ TŘ.
Duben
3.4. "Zdravá 5" - výukový program ČERVENÁ + ZELENÁ TŘ.
4.4. "Zdravá 5" - výukový progrom MODRÁ + ŽLUTÁ TŘ.
14.4.  Jarní údržba školní zahrady
20.4.  Koncert v ZUŠ - 10:30 hod. 
23.4. "O Lesněnce" - divadelní představení v MŠ (8:30 hod.)
27.4. Projektový den - čarodějnice
Květen
4.5. Městská policie - výukový program
9.5. kouzelník Navaro - Bublinková show v MŠ
15.5. Fotografování v MŠ od 8:00 hod.
26.5. Výlet s rodiči - sobota Dolánky u Turnova (info v šatnách, hl.web.stránka)
31.5. "O ptačím zpěvu" - muzicírování v MŠ (9:00 - 11:00 hod.)
Červen
1.6. Den dětí - skákací hrad na zahradě MŠ 
5.6. školní výlet ZOO Chleby ČERVENÁ + ZELENÁ
6.6. školní výlet ZOO Chleby MODRÁ + ŽLUTÁ
12.6. projektový den Cesta potravin - žlutá třída
19.6. Zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) - pouze pro rodiče předškolních dětí a jejich sourozence, příbuzné
20.6. školní výlet Valečov "Princ Bajaja" - všechny děti
22.6. Spaní v MŠ pro předškolních dětí
27.6. Setkání s manažerem a trenéry Technology florbal MB v MŠ - ukázka poháru Mistrů, soutěže pro děti, seznámení s flor. dovednostmi