Provoz MŠ: 6.30 - 16.30 hodin
Úřední hodiny ředitelky: úterý 15.00 - 16.00 hodin (mimo dnů školních prázdniny a akcí školy)

Zpracováváme osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje předáváme pouze orgánům veřejné moci na vyžádání. Pověřenec pro naši organizaci je Ing. Jan Gubáš.