Úřední hodiny ředitelky školy: po dohodě (pište na email školy)

Zpracováváme osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje předáváme pouze orgánům veřejné moci na vyžádání. Pověřenec pro naši organizaci je Ing. Jan Gubáš.

 

Odhlašování obědů: e-mailem v aplikaci Naše MŠ nebo tel.326 723 224 (do 12.00 hod. den předem)
Školní rok 2021/2022 začíná 1. 9. 2022

Školné pro školní rok 2022/2023  činí 400,- Kč / za měsíc 

Školné nehradí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.
 

Třídní schůzky pro všechny rodiče - informační
Plánování školního roku 2022 -2023, ŠVP, roční plán, podpisy dokumentů.

Žlutá  a Zelená třída:  19.9. od 15:15h.
Červená a Modrá třída:  20.9. od 15.15h.  (modrá 15.00h.)    

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ -  školní zralost a připravenost
(beseda s učitelkou ZŠ) 

modrá a žlutá třída: 

zelená a červená třída: 

 

V době školních letních prázdnin (2023) zajišťuje mateřská škola  provoz ve dnech: 

 

MŠ bude uzavřena ve dnech: