Provoz MŠ: 6.30 - 16.30 hodin
Úřední hodiny ředitelky školy: po dohodě (pište na email školy)

Zpracováváme osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje předáváme pouze orgánům veřejné moci na vyžádání. Pověřenec pro naši organizaci je Ing. Jan Gubáš.

Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR  upravujících zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.