Provoz MŠ: 6.30 - 16.30 hodin

Úřední hodiny ředitelky: úterý 15.00 - 16.00h. (mimo dnů školních prázdniny a akcí školy) nebo po dohodě (pište na email školy)

Zpracováváme osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje předáváme pouze orgánům veřejné moci na vyžádání. Pověřenec pro naši organizaci je JUDr. Jan Šťastný, MPA.

Odhlašování z docházky i stravného: Aplikace Naše MŠ

Školní rok 2023/2024 začíná 1.9.2023.

Školné pro školní rok 2023/2024 činí:  400 Kč.
Školné nehradí děti, které navštěvují poslední ročník a děti s odkladem školní docházky.

Od nového školního roku 2024/2025 stanovuje zřizovatel MŠ úplatu za vzdělávání v MŠ ve výši 500 Kč.

Třídní schůzky pro rodiče - informační

Zelená a žlutá třída:  20.9. od 15.15h.
Červená a modrá třída:  19.9. od 15.15h.

Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí -  školní zralost a připravenost
(beseda s učitelkou ze ZŠ a z přípravné třídy) 

Modrážlutá třída: 13.3. od 15.30h. v modré třídě

Červená a zelená třída: 14.3. od 15.30h. v červené třídě

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin ve dnech: 1.7. - 19.7.

MŠ v provozu ve dnech: 22.7. - 30.8.