Spolek rodičů pracujerererer jako rada školy ve společném zájmu rodičů a učitelek, podporuje a finančně zajišťuje školní aktivity dětí. Je pořadatelem zájezdů rodičů a dětí, který organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Schůzka s výborem se koná pravidelně dle dohody členů a vedení MŠ, které se může zúčastnit každý člen. Členství je dobrovolné.
  • Příspěvek na rok 2023/2024 obdrží rodiče s vkladovým předpisem na začátku školního roku, splatný je do 31.10. 2023.
  • Účet Spolku rodičů a přátel MŠ: 11232181/0100
  • IČO: 42716276
  • Datová schránka: 35gfqek
  • Termín schůzky: 18.6. od 15.30h ve sborovně školy

 


Výbor Spolek rodičů

Předsedkyně

Bc. Karolína Lánczová

Místopředseda Martin Synek
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Ing. Lenka Kvaizarová

Petr Nosálek

Eva Platošová

Kateřina Šubrtová

Jitka Horáčková

Mgr. Michaela Kosíková

Pavlína Tyralíková

 

Zápisy z jednání výboru

  zápis č. 3

  zápis č. 2

  zápis č. 1