Spolek rodičů pracuje jako rada školy, přispívá na školní aktivity a pracuje ve společném zájmu rodičů a učitelů o děti. Je též pořadatelem zájezdů rodičů a dětí. Organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Členem Spolku rodičů se může stát každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Členství ve Spolku je dobrovolné.
  • Schůzka Spolku rodičů se koná pravidelně.
  • Termín schůzky:
  • Zprávy z jednání a termín další schůzky jsou vyvěšeny v šatnách tříd.
  • Příspěvek na rok 2018/2019:
    Účet Spolku rodičů: 11232181/0100, všichni rodiče obdrží vkladový předpis

 


Výbor Spolek rodičů

Předseda Mgr. Andrea Boučková, MBA
Místopředseda Ing. Radka Picková
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Mgr. Hovorková Hana
Markéta Faltová
Křížek Petr

Viliam Vasiľ

Bc.Dalecká Marie

Szabóová Jana

Antonínová Michaela, DiS.

MUDr. Pohanková Dagmar
Kateřina Rubešová
kacka.rubesova@seznam.cz

Alžběta Červinková
acervinkova@email.cz

Zápisy z jednání výboru

  zápis č.4

  zápis č.3

  zápis č.2

  zápis č.1