Spolek rodičů pracuje jako rada školy ve společném zájmu rodičů a učitelek, podporuje a finančně zajišťuje školní aktivity dětí. Je pořadatelem zájezdů rodičů a dětí, který organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Schůzka s výborem se koná pravidelně dle dohody členů a vedení MŠ, které se může zúčastnit každý člen. Členství je dobrovolné.
  • Zápis z jednání spolku je vyvěšen v šatnách tříd.
  • Příspěvek na rok 2020/2021 obdrží rodiče s vkladovým předpisem na začátku školního roku, splatný je do 31.10. 2020.
  • Účet Spolku rodičů a přátel MŠ: 11232181/0100
  • Termín schůzky: 

 


Výbor Spolek rodičů

Předsedkyně Ing. Radka Picková
Místopředseda Pavel Bílek
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Bc. Ivana Očenášková

Kateřina Rubešová
kacka.rubesova@seznam.cz

Barbora Janečková

Markéta Vyhnálková

Martin Synek

Petr Nosálek

Eva Platošová

Kateřina Šubrtová

 


 

 

Zápisy z jednání výboru

  Zápis č. 2

  Zápis č. 1