Spolek rodičů pracuje jako rada školy ve společném zájmu rodičů a učitelek, podporuje a finančně zajišťuje školní aktivity dětí. Je pořadatelem zájezdů rodičů a dětí, který organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Schůzka s výborem se koná pravidelně dle dohody členů a vedení MŠ, které se může zúčastnit každý člen. Členství je dobrovolné.
  • Příspěvek na rok 2022/2023 obdrží rodiče s vkladovým předpisem na začátku školního roku, splatný je do 31.10. 2022.
  • Účet Spolku rodičů a přátel MŠ: 11232181/0100
  • IČO: 42716276
  • Datová schránka: 35gfqek
  • Termín schůzky: 

 


Výbor Spolek rodičů

Předsedkyně Ing. Radka Picková
Místopředseda Martin Synek
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Mgr. Ivana Očenášková

Petr Nosálek

Eva Platošová

Kateřina Šubrtová

Jitka Sodomková

Bc. Karolína Lánczová

Ing. Lenka Kvaizarová

Monika Lochmanová