Spolek rodičů pracuje jako rada školy ve společném zájmu rodičů a pedagogů, podporuje a finančně zajišťuje školní aktivity dětí. Je též pořadatelem zájezdů rodičů a dětí. Organizačně a pedagogicky zajišťuje paní učitelka Marcela Beránková.

  • Členem Spolku rodičů a přátel MŠ se může stát každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Členství ve Spolku je dobrovolné.
  • Schůzka s výborem se koná pravidelně dle dohody členů a vedení MŠ, které se může zúčastnit každý člen.
  • Termín schůzky: 25.6. od 16.00h.
  • Zprávy z jednání a termín další schůzky jsou vyvěšeny v šatnách tříd.
  • příspěvek na rok 2018/2019: obdrží rodiče s vkladovým předpisem na začátku školního roku
    účet Spolku rodičů a přátel MŠ: 11232181/0100

 


Výbor Spolek rodičů

Předseda Mgr. Andrea Boučková, MBA
Místopředseda Ing. Radka Picková
Ekonom

Ing. Lenka Hejcmanová

Členové výboru

Mgr. Hovorková Hana
Markéta Faltová
Křížek Petr

Viliam Vasiľ

Bc.Dalecká Marie

Szabóová Jana

Antonínová Michaela, DiS.

MUDr. Pohanková Dagmar
Kateřina Rubešová
kacka.rubesova@seznam.cz

Alžběta Červinková
acervinkova@email.cz

Zápisy z jednání výboru

  zápis č.4

  zápis č.3

  zápis č.2

  zápis č.1