Zápis pro školní rok 2019/2020
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu nebo OP dítěte (cizinci potvrzení o místě pobytu), vyplněnou žádost + potvrzení o očkování od lékaře (ke stažení v záložce "Dokumenty - Zápis do MŠ" nebo k vyzvednutí v kanceláři ředitelky v úředních hodinách)

Kritéria pro přijetí: viz Dokumenty

Den zápisu:

Schůzka pro nové rodiče: 18.6. od 15.30h. (bez dětí)

 

Školné pro školní rok 2018/2019  činí 400,- Kč.

Nástup dětí ve školním roce 2019/2020 začíná  2.9.2019