Zápis pro školní rok 2021/2022


Dokumenty ke správnímu řízení: kopie rodného listu dítěte, vyplněnou žádost, lékařské potvrzení o očkování dítěte (ke stažení v záložce Dokumenty od dubna), cizinci - kopii dokladu o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, potvrzení o trvalém pobytu dítěte (zajišťuje Magistrát města MB) nebo OP dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (v případě doručení osobně), který žádá o přijetí dítěte. 

Kritéria pro přijetí: viz záložka Dokumenty (od dubna) 

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání: 3. - 9.5. emailem s el. podpisem, poštou, datovou schránkou, vhozením do schránky u MŠ nebo osobně ve dnech 3.5. a 5.5. od 8.00 do 11.30h.

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: naše MŠ nabízí zaregistrování žádosti a vyplnění potřebných údajů k přijetí dítěte prostřednictvím elektronické komunikace. Poté je potřeba originální dokumenty k přijetí dítěte doručit do MŠ uvedenými způsoby. Od 5.4. do 6.5. bude tento systém pro zájemce zpřístupněn. 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na  informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mb-slunicko 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NEROZHODUJE POŘADÍ PODANÉ ŽÁDOSTI !!!

Schůzka pro nové rodiče: ČERVEN 2021

Školné pro školní rok 2020/2021  činí 400,- Kč / za měsíc

Nástup dětí ve školním roce 2021/2022 začíná  1.9.2021

Vyzvednutí registračního čísla žádosti o umístění dítěte do MŠ dne 10.5. 2021 14.00 - 15.00h. v kanceláři ředitelky školy. V tuto dobu je možné nahlédnout do spisu dítěte a vyjádřit se k podkladům.