Zápis pro školní rok 2024/2025


Dokumenty ke správnímu řízení: kopie rodného listu dítěte, vyplněnou žádost, lékařské potvrzení o očkování dítěte (ke stažení v záložce Dokumenty od dubna), potvrzení o trvalém pobytu dítěte (zajišťuje Magistrát města MB) nebo OP dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte. Cizinci - kopii dokladu o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání: 

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: naše MŠ nabízí zaregistrování žádosti a vyplnění potřebných údajů k přijetí dítěte prostřednictvím elektronické komunikace. Poté je potřeba originální dokumenty k přijetí dítěte přinést dne: .... s dalšími dokumenty (OP dítěte a zákonného zástupce, potvrzení trvalého pobytu dítěte, rodný list dítěte) do MŠ. 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní. Můžete provést rezervaci přesného času podání žádosti. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/mb-slunicko

e-zápis bude spuštěn: 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné osobně doručit do MŠ.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ NEROZHODUJE POŘADÍ PODANÉ ŽÁDOSTI !!!

Kritéria přijímání do MŠ: v záložce Dokumenty - zápis (od dubna)

Schůzka pro nové rodiče:  

Školné pro školní rok 2023/2024  činí 400,- Kč / za měsíc.

Nástup dětí ve školním roce 2024/2025 začíná: 2.9. 2024

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI, které mají vízum strpění.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání:

Dokumenty ke správnímu řízení: žádost o přijetí dítěte, lékařské potvrzení, vízum strpění (potvrzení o prodloužení ochrany nebo potvrzení o registraci do systému Ministerstva vnitra), potvrzení o místě pobytu v Mladé Boleslavi

Dokumenty ke stažení na webových stránkách školy (záložka Dokumenty - Zápis UKR).