Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program "Poznáváme svět ve Sluníčku" je k nahlédnutí v každé třídě.

Filosofie vzdělávacího programu a integrující principy:

 • dítě je srdcem školy - centrem dění
 • zdravý životní styl
 • rozvoj osobnosti dítěte na základě prožitkového učení
 • rodinné prostředí - věkově smíšené třídy
 • pružný a vnímavý kolektiv
 • učitelka a zaměstnanec jsou ochotni spolupráce ve prospěch dítěte
 • úzká spolupráce s rodiči

Sestává ze šesti základních bodů:

 1. Charakteristika programu školy
 2. Filozofie vedení školy
 3. Obsah vzdělávání
 4. Třídní vzdělávací program
 5. Evaluace
 6. Přílohy - Roční plán

Pravidla:

Tvoříme pravidla soužití společně s dětmi a k tomu vytváříme piktogramy:

 • máme se rádi, neubližujeme si,
 • tvoříme, kreslíme, stavíme,
 • společně prožíváme radost, dodržujeme pravidla, pomáháme si.

Rituály:

Abychom si osvojili pravidla lidského soužití, dbáme na zavedené rituály. V naší MŠ dodržujeme:

 • rituál vítání a loučení
 • rituál činností: hygieny, jídla, her
 • rituál pobytu venku
 • rituál odpočinku
 • rituál společných prožitků dětí: slavností
 • rituál pohybových aktivit

Potřeby:

Stoupáme vzhůru po Maslowově pyramidě lidských potřeb.

DESATERO ZDRAVÉ VÝŽIVY V NAŠÍ MŠ:

 1. Připravovaná strava je založená na rozmanitosti a zdravějších variantách tradičních pokrmů, nesmažíme, nepodáváme uzeninu.
 2. V jídelníčku se střídají obiloviny, luštěniny, rýže, brambory, fazole, ryby, drůbež a libové maso.
 3. Sladké a tučné potraviny zařazujeme v míře dané normou spotřebního koše.
 4. Čerstvé mléko patří do jídelníčku denně, v různé podobě.
 5. Ke každému jídlu podáváme čerstvou zeleninu či ovoce.
 6. Volíme stravu s nízkým obsahem soli.
 7. Vedeme děti k pitnému režimu.
 8. V době přesnídávky mají děti možnost volby doplňkové stravy.
 9. Respektujeme individuální a zdravotní hlediska a potřeby dětí. Vaříme diety.
 10. Správný jídelníček je ten, který je pestrý, chutný, vyrovnaný, barevně sladěný a lákavý dětskému oku.

Na co se zaměříme v roce 2018 - 2019:

1. Naplňovat tématické celky školního vzdělávacího programu. 

 • Moje město a okolí
 • Barvy podzimu
 • Rolniček hlas
 • Zima nás láká
 • Svět přírody
 • Malý šikulové

2. Plnit cíle vyplývající z evaluace školního roku 2017/2018.

3. Rozvíjet polytechnické vzdělávání.

4. Pokračovat v Recyklohraní.

5. Spolupracovat s partnery.

6. Předcházet sociálně patologickým jevům.

7. Podporovat pohybové aktivity, zvyšovat zdatnost dětí.

8. Realizovat projekty Šablony, Cesta potravin.

9. Vést ke zdravým životním návykům.