Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program "Poznáváme svět polytechniky ve Sluníčku" je k nahlédnutí v každé třídě.

Záměr programu:

Technické vzdělávání a výchova je proces, který uspokojuje fyziologické a psychologické potřeby dítěte, zajišťuje jeho zdravý a harmonický vývoj, položí návyky způsobu života, který bude prevencí proti sociálně - patologickým jevům a bude korespondovat s principy technického rozvoje.

Základní body:

 1. Charakteristika školy a jeho programu zaměřeného na technické vzdělávání.
 2. Dlouhodobé záměry školy.
 3. Obsah vzdělávání.
 4. Třídní vzdělávací program.
 5. Podmínky vzdělávání.
 6. Spolupráce s partnery.
 7. Evaluace.
 8. Přílohy.

Pravidla:

Společně s dětmi tvoříme pravidla soužití a řídíme se jimi. Uvedené rituály nám k tomu dopomáhají.

 • vítání a loučení
 • činnosti vedoucí k osobní hygieně, stravování, spontánního pohybu, hry
 • pobyt venku v přírodě
 • odpočinek
 • společné prožitky, slavnosti a pospolitost
 • pohybové aktivity

Na co se zaměříme v roce 2020 - 2021:

1. Naplňovat integrované bloky školního vzdělávacího programu. 

 • Školka volá - září
 • Barvy podzimu - říjen, listopad
 • Zima nás láká - prosinec, leden, únor
 • Přijde jaro, přijde - březen, duben, květen
 • Léto se Sluníčkem - červen, červenec, srpen
 • Oslavy a tradice - průběžně

2. Plnit cíle vyplývající z evaluace školního roku 2019/2020.

3. Rozvíjet polytechnické vzdělávání: manuální zručnost, tvořivost, technické myšlení, spolupráci, verbální dovednosti.

4. Aktivně se zapojit do projektů a programů.

5. Spolupracovat s partnery.

6. Předcházet sociálně patologickým jevům.

7. Podporovat pohybové aktivity, zvyšovat zdatnost dětí.

8. Vést ke zdravým životním návykům.