Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program nese název "Poznáváme svět polytechniky ve Sluníčku" a je k nahlédnutí v každé třídě.

Záměr programu:

Program se zaměřuje na polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku. Nabízí zdokonalení manuální zručnosti a tvořivosti, rozvoj technického myšlení a verbálních schopností. Podporuje zvídavost, objevování a uspokojování fyzických, psychických i sociálních potřeb každého jedince.

Základní body:

 1. Charakteristika školy a jeho programu zaměřeného na technické vzdělávání.
 2. Dlouhodobé záměry rozvoje školy.
 3. Organizaci a podmínky vzdělávání v naší MŠ. 
 4. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami.
 5. Polytechnické vzdělávání - Třídní vzdělávací program.
 6. Spolupráce s partnery.
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika.

Pravidla soužití:

Společně s dětmi tvoříme pravidla soužití a řídíme se jimi. Uvedené rituály nám k tomu dopomáhají.

 • Respektovat a být respektován.
 • Vítání a loučení.
 • Činnosti vedoucí k osobní hygieně, stravování, spontánního pohybu, hry.
 • Pobyt venku v přírodě.
 • Odpočinek.
 • Společné prožitky, slavnosti a pospolitost.
 • Pohybové aktivity.

Na co se zaměříme v roce 2023 - 2024:

1. Naplňovat integrované bloky školního vzdělávacího programu. 

 • Školka volá - září
 • Barvy podzimu - říjen, listopad
 • Zima nás láká - prosinec, leden, únor
 • Přijde jaro, přijde - březen, duben, květen
 • Léto se Sluníčkem - červen, červenec, srpen
 • Oslavy a tradice - průběžně

2. Plnit cíle vyplývající z evaluace školního roku 2022/2023.

3. Rozvíjet polytechnické vzdělávání: manuální zručnost, tvořivost, technické myšlení, spolupráci, verbální dovednosti.

4. Aktivně se zapojit do projektů a programů.

5. Spolupracovat s partnery.

6. Předcházet sociálně patologickým jevům - preventivní programy.

7. Podporovat pohybové aktivity, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí.

8. Vést ke zdravým životním návykům.