Mateřská škola

Mateřská škola Sluníčko je čtyřtřídní předškolní zařízení, všechny třídy jsou heterogenní. Podporujeme u dětí technické myšlení, manuální zručnost a tvořivost, vzájemnou spolupráci a komunikační dovednosti. Na budovu navazuje rozsáhlá školní zahrada, která byla v roce 2015 z části upravena na přírodní zahradu. Zřizovatelem je Magistrát města Mladá Boleslav.

Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. Všichni rodiče jsou členy organizace Spolek rodičů a přátel MŠ Sluníčko, která při škole funguje. 

Mateřská škola Sluníčko je zapojena do projektu Technická školka, Šablony III, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a do programu Recyklohraní, Mrkvička.

Základní informace:

Oficiální název školy : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace
Sídlo školy : Havlíčkova 1153, 293 01 Mladá Boleslav
IČO školy : 48683833
Datová schránka :  jm8gx8f
Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav
Školní vzdělávací program : Poznáváme svět polytechniky ve Sluníčku
Telefon MŠ : 326 723 223

Internetové stránky

E-mailová adresa školy

:
:

www.msslunicko-mb.cz

info@msslunicko-mb.cz

Ředitelka školy : Mgr. Kateřina Buršíková
Zástupkyně ředitelky : Iveta Šäfrová
Obsazenost
 
:
 

Počet tříd: 4
Kapacita školy: 92
Počet učitelek: 8
Asistent pedagoga: 2

Provozní doba MŠ : 6:30 - 16:30 hodin