O škole

Mateřská škola Sluníčko je čtyřtřídní zařízení s vlastní školní jídelnou. Na školu navazuje rozsáhlá zahrada, která byla v roce 2015 z části upravena v přírodní zahradu. Snažíme se o zvelebování zařízení, jehož zřizovatelem je Město Mladá Boleslav. Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. Při škole pracuje samostatná organizace Spolek rodičů a přátel MŠ Sluníčko, která je opravdovým partnerem škole.

Mateřská škola Sluníčko vlastní osvědčení "Škola podporující zdraví". V roce 2017 došlo k opětovnému obnonovení smlouvy se Státním zdravotním ústavem v Praze, na základě evaluce školního vzdělávacího programu.

Základní informace o škole

Oficiální název školy : MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
Právní forma : příspěvková organizace
Adresa : Havlíčkova 1153, 293 01 Mladá Boleslav
IČO školy : 48683833
Zřizovatel : Město Mladá Boleslav
Školní vzdělávací program : Poznáváme svět ve Sluníčku
Telefon MŠ : 326 723 223
Internetové stránky
e-mail
:
:
www.msslunicko-mb.cz
msslunicko.mb@seznam.cz
Ředitelka : Mgr. Kateřina Buršíková
Zástupkyně : Iveta Šäfrová
Obsazenost
 
:
 
Počet tříd školy:  4 ; Počet žáků:  107
Počet pedagogů: 9 učitelek
Organizace MŠ : provozní doba zařízení 6:30 - 16:30 hodin

 

Škola podporující zdraví

 

V rámci programu "Škola podporující zdraví" se zaměřujeme zejména na následující body:

MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
 • zdravá výživa
 • respektování úcty ke zdraví
 • samostatnost, tvořivost, komunikace
 • pěstování vzájemného vztahu důvěry
 • sebepoznávání, psychická odolnost
 • posilování sebedůvěry
 • pohoda ve třídě
 • spontánní hra
 • dostatek prostoru pro pohyb
 • spolupráce s rodiči, odbornými partnery, obcí
 • zdravý přechod do základní školy