Nad rámec vlastního programu nabízíme v naší mateřské škole další odpolední činnosti:

thumb

Zumba

Kroužek Zumba (vhodné pro dívky i chlapce).

ČTVRTEK 15:15 - 16:00 hod. ve žluté třídě

Zahájení:  27.9.

Odborné vedení: Olga Šimonová (FITPRO-MB Anna Červínková)

Zumba je jednou z nejzábavnějších forem tance. V průběhu roku jsou hravou a přirozenou formou rozvíjeny pohybové schopnosti a dovednosti, muzikálnost, vnímání hudby a správné držení těla.

thumb

Florbálek

Kroužek je zaměřen na základní dovednosti hry s hokejkou a míčkem. 

PÁTEK 15.15 - 16.00 hod. modrá třída

Zahájení: 5.10. 

Odborné vedení: Milan Tomašík (superligový hráč Technology florbal MB)

 

Děti budou mít k dispozici v MŠ hokejku, míček. Potřebují sportovní oblečení, bačkory s plnou patou nebo sálovou obuv.

thumb

Tanečky

PONDĚLÍ 15.15 - 16.00 hod. v červené třídě

Zahájení: 24.9. 

Odborné vedení: Mgr. Zuzana Horynová (pedagog ZUŠ)

Taneční průprava je zaměřena na cílený rozvoj pohybových dovedností a schopností dítěte, správné držení těla. Děti se učí určitému řádu, respektu, sebejistotě a radosti z vlastního úspěchu, důvěře v sebe i druhé, zodpovědnosti. 

thumb

Hláskař

Kroužek Hláskař je zaměřen na logopedickou prevenci.

ÚTERÝ - lekce trvá 30 min. 

Odborné vedení: Eva Ederová

Kroužek k rozvoji jazykových dovedností, vyjadřování, dechová cvičení, sluchové hry, práce s hláskou.