thumbthumbthumbthumbthumbthumbthumb

MŠ Sluníčko Mladá Boleslav

Mateřská škola Sluníčko má čtyři heterogenní třídy. V každé třídě vzdělávají děti dvě paní učitelky. Mateřská škola vlastní osvědčení "Škola podporující zdraví". Nad rámec vzdělávání nabízíme dětem zájmové odpolední kroužky na rozvoj pohybových dovedností. Klademe velký důraz na spolupráci s rodiči. Při škole působí samostatná organizace Spolek rodičů a přátel MŠ Sluníčko, která je opravdovým partnerem škole.

Náš školní vzdělávací program nese název "Poznáváme svět ve Sluníčku"

 

Informujeme

Mimořádná situace prodloužena do 6.11.

Z důvodu dovozu stravy z jiné školní jídelny je nutné dětem odhlašovat stravování do 9.30h. den předem. 

SBÍRKA PRO ANĚZKU

Sbírka v MŠ potrvá do 23. 10. 2020. Děkujeme, že přispějete. 

Tajemství řemesel

V sobotu 19. září od 10 do 17 hodin na nádvoří mladoboleslavského hradu budete moci shlédnout ukázky lidových řemesel. Uvidíte například přadlenu, keramičku, dráteníka a mnoho dalších, ale i stloukání másla nebo pražení kávy. Také budete moci navštívit komentované prohlídky expozic muzea, nebo si v programu Retrohrátek zavzpomínat na hry svého dětství.

 

Nový školní rok 2020/2021

Školní rok začíná 1.9., předškolní vzdělávání bude poskytováno od 31.8. (pondělí jen pro nahlášené děti) na adrese Havlíčkova 1153. Pro nově nastupující děti v adaptačním režimu od 1.9. Informace o stěhování a provozu MŠ byly zaslány emailem do Naše MŠ, Teams. Podmínky provozu vzhledem ke COVID-19 jsou k dispozici v dodatku školního řádu. 

Těšíme se na setkání dětí i rodičů a vzájemnou spolupráci.

Všechny novinky