Návrat dětí do mateřské školy

Mateřská škola je opět v provozu od 12.4. pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů vybraných profesí. Konkrétní informace k provozu a organizaci školy byly zaslány emailem zákonným zástupcům. 

Od 3.5. je umožněno vzdělávání všem dětem bez omezení.

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy naleznete v záložce "Informace pro rodiče - veřejnost", formuláře v záložce "Dokumenty - zápis 2021/2022".

UZAVŘENÍ MŠ

Od 1.3. do odvolání je mateřská škola uzavřena z nařízení vlády ČR. 

Dosavadní stav se prodlužuje a pokračuje se v dosavadním režimu do 11.4. !!!

Formulář k OČR je ke stažení na hlavní webové stránce OSSZ. Ředitelství MŠ potvrzení nevystavuje.

 

Omezený provoz MŠ

Mateřská škola Sluníčko bude mít omezený provoz ve dnech 8. - 12.2. do 16.00h.

Stravování v MŠ

Od ledna 2021 je opět v provozu školní jídelna při MŠ. Strava se dítěti odhlašuje den dopředu do 12.00h. přes aplikaci Naše MŠ. První den nemoci je možné oběd vyzvednout ve školní kuchyni v 11.00h.

PF 2021

Ať poselství tajemné vánoční noci, poselství pokoje a lásky, naplní Váš život nejen o vánočních svátcích, ale i ve všech dnech nového roku!

Veselé Vánoce a pevné zdraví v novém roce Vám přejí zaměstnanci MŠ Sluníčko.

Zajištění stravování

Od 19.11. se opět vracíme k odhlašování obědů do 12.00h. den předem. Dovážená strava je z MŠ Beruška.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ 16.11.

Z důvodu omezeného provozu MŠ 16.11. a dovážené stravy je nutné na tento den odhlásit dítěti oběd (pokud se nebude účastnit vzdělávání) nejpozději ve čtvrtek 12.11. do 9.30h. 

Mimořádná situace prodloužena do 18.11.

Z důvodu dovozu stravy z jiné školní jídelny je nutné dětem odhlašovat stravování do 9.30h. den předem. 

SBÍRKA PRO ANĚZKU

Sbírka v MŠ potrvá do 23. 10. 2020. Děkujeme, že přispějete. 

Tajemství řemesel

V sobotu 19. září od 10 do 17 hodin na nádvoří mladoboleslavského hradu budete moci shlédnout ukázky lidových řemesel. Uvidíte například přadlenu, keramičku, dráteníka a mnoho dalších, ale i stloukání másla nebo pražení kávy. Také budete moci navštívit komentované prohlídky expozic muzea, nebo si v programu Retrohrátek zavzpomínat na hry svého dětství.

 

Nový školní rok 2020/2021

Školní rok začíná 1.9., předškolní vzdělávání bude poskytováno od 31.8. (pondělí jen pro nahlášené děti) na adrese Havlíčkova 1153. Pro nově nastupující děti v adaptačním režimu od 1.9. Informace o stěhování a provozu MŠ byly zaslány emailem do Naše MŠ, Teams. Podmínky provozu vzhledem ke COVID-19 jsou k dispozici v dodatku školního řádu. 

Těšíme se na setkání dětí i rodičů a vzájemnou spolupráci.

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude uzavřena ve dnech 24. - 28.8. z provozních a technických důvodů.