Přípravu stravy zajišťuje školní jídelna MŠ Sluníčko:

  1. Připravovaná strava je pestrá a vyvážená.
  2. V jídelníčku se střídá obiloviny, luštěniny, rýže, brambory, fazole, ryby, drůbež a libové maso.
  3. Sladké a tučné potraviny zařazuje v míře dané normou spotřebního koše.
  4. Čerstvé mléko patří do jídelníčku denně, v různé podobě.
  5. Ke každému jídlu je podávána čerstvá zelenina či ovoce.
  6. Pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.
  7. Respektujeme individuální, zdravotní hlediska a potřeby dětí. Požadavky konzultujeme s vedoucí ŠJ.
 

O stravu vašich dětí se starají

Vedoucí školní jídelny: Ing. Lenka Hejcmanová
telefon: 326 723 224
e-mail: ucetni@msslunicko-mb.cz

Hlavní kuchařka: Jana Málková

Pomocná kuchařka: Marcela Nedvědová

Odhlašování obědů: Ing. Lenka Hejcmanová
telefon: 326 723 224
e-mail: v aplikaci Naše MŠ

do 12.00h. den předem

Vyzvednutí oběda v den nemoci dítěte v 11.00h. ve školní kuchyni.

Informace o alergenech v jídelníčku

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát ohled na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. Jídelna má jen funkci informační. Přítomnost alergenu v pokrmu je vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen nebo slovně.