Termíny uvedených akcí se mohou změnit
Rodiče sledujte nástěnky tříd, zde jsou prováděny okamžité změny, upřednostňovány časy, požadavky.

Červen

4.6. Celodenní výlet do ZOO Liberec MT + ŽT
5.6. Celodenní výlet do ZOO Liberec ČT + ZT
12.6. Zahradní slavnost - vyřazení předškoláků, pouze pro rodiče a příbuzné dětí budoucích prvňáků od 16.30h.
14.6. Spaní v MŠ - loučení s dětmi, které odchází do ZŠ