Odhlašování obědů: e-mailem v aplikaci Naše MŠ nebo tel.326 723 224 (6.30 - 7.00 hod. na daný den, 6.30 - 14.00 hod. na ostatní dny)
Školní rok 2018/2019 začíná 03.09.2018

Školné pro školní rok 2018/2019  činí 400,- Kč.

Školné nehradí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.
 

Třídní schůzky pro všechny rodiče - informační
Plánování školního roku 2018 -2019, ŠVP, roční plán, podpisy dokumentů.

Červená a žlutá třída:  18.9. od 15.15 hod.
Zelená a modrá třída:  19.9. od 15.15 hod.

Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí -  školní zralost a připravenost
(ukázka práce s dětmi a beseda s učitelkou ZŠ) - březen 2019

červená a žlutá třída: 19.3. 15.15h.

zelená a modrá třída: 20.3. 15.15h.

 

V době školních letních prázdnin zajišťuje mateřská škola  provoz ve dnech: 8. - 12.7. a 26. - 30.8. 2019

V ostatních dnech školních prázdnin zajišťují provoz mateřské školy v obvodu.