Odhlašování obědů: e-mailem v aplikaci Naše MŠ nebo tel.326 723 224 (6.30 - 7.00 hod. na daný den, 6.30 - 14.00 hod. na ostatní dny)
Školní rok 2019/2020 začíná 01.09.2019, nástup 02.09.

Školné pro školní rok 2019/2020  činí 400,- Kč.

Školné nehradí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.
 

Třídní schůzky pro všechny rodiče - informační
Plánování školního roku 2019 -2020, ŠVP, roční plán, podpisy dokumentů.

Modrá a žlutá třída:  16.9. 15.15h.
Zelená a červená třída: 17.9. 15.15h.

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu -  školní zralost a připravenost
(ukázka práce s dětmi a beseda s učitelkou ZŠ) - únor 2020

červená a žlutá třída: 17.2. 15.15h

zelená a modrá třída: 18.2. 15.15h

 

V době školních letních prázdnin zajišťuje mateřská škola  provoz ve dnech: 13. - 24.7. a 24. - 31.8. 2020

V ostatních dnech školních prázdnin zajišťují provoz mateřské školy v obvodu.