Odhlašování obědů: e-mailem v aplikaci Naše MŠ nebo tel.326 723 224 (do 12.00 hod. den předem)
Školní rok 2020/2021 začíná 01.09.2020

Školné pro školní rok 2020/2021  činí 400,- Kč / za měsíc 

Školné nehradí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.
 

Třídní schůzky pro všechny rodiče - informační
Plánování školního roku 2020 -2021, ŠVP, roční plán, podpisy dokumentů.

Modrá a červená třída:  21.9. od 15.30h.
Zelená a žlutá třída:       22.9. od 15.30h.

Třídní schůzky pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu -  školní zralost a připravenost
(ukázka práce s dětmi a beseda s učitelkou ZŠ) - únor 2021

červená a žlutá třída: 

zelená a modrá třída: 

 

V době školních letních prázdnin zajišťuje mateřská škola  provoz ve dnech: